Slider

ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ

 • INMIND COFFEE

  INMIND COFFEE

  ละลายผลิตภัณฑ์ 1 ซอง (20 กรัม) ต่อน้ำร้อน 80-120 มล. คนให้เข้ากัน พร้อมดื่ม
  ราคา :275 บาท รหัสสินค้า : UL0029 ปริมาณ : 10 ซอง/กล่อง เลขที่ อย : 74-1-08561-2-0003
 • ENRICH UC-II

  ENRICH UC-II

  วิธีรับประทาน : วันละ 2 เม็ด (หลังอาหารหรือก่อนนอน)
  ราคา :1,470 บาท รหัสสินค้า : UL0027 ปริมาณ : 20 แคปซูล เลขที่ อย : 74-1-08561-5-0006
 • UME TA COFFEE

  UME TA COFFEE

  ละลายผลิตภัณฑ์ 1 ซอง (15 กรัม) ต่อน้ำร้อน 50 มล. คนให้เข้ากัน แล้วดื่ม
  ราคา :270 บาท รหัสสินค้า : UL0016 ปริมาณ : 10 ซอง/กล่อง เลขที่ อย : 13-1-07357-2-0080
 • UME HYGENTA

  UME HYGENTA

  วิธีรับประทาน : เทผลิตภัณฑ์ 1 ซอง ลงในน้ำอุ่น 1 แก้ว คนให้เข้ากัน วันละ 1 ซอง
  ราคา:1,350 บาท รหัสสินค้า : UL0027 ปริมาณ : 10 ซอง/กล่อง เลขที่ อย : 74-1-08561-2-0004
 • UME HYMEL

  UME HYMEL

  วิธีรับประทาน : เทผลิตภัณฑ์ 1 ซอง ลงในน้ำอุ่น 1 แก้ว คนให้เข้ากัน วันละ 1 ซอง
  ราคา:1,350 บาท รหัสสินค้า : UL0026 ปริมาณ : 10 ซอง/กล่อง เลขที่ อย : 74-1-08561-2-0005
 • UME NUGEN

  UME NUGEN

  วิธีรับประทาน : เทผลิตภัณฑ์ 1 ซอง ลงในน้ำอุ่น 1 แก้ว คนให้เข้ากัน วันละ 1 ซอง
  ราคา:1,350 บาท รหัสสินค้า : UL0025 ปริมาณ : 10 ซอง/กล่อง เลขที่ อย : 74-1-08561-2-0006
 • RENO A

  RENO A

  วิธีรับประทาน : วันละ 1-2 แคปซูล (หลังอาหารหรือก่อนนอน)
  ราคา:1,750 บาท รหัสสินค้า : UL0018 ปริมาณ : 50 แคปซูล เลขที่ อย : 74-1-08561-5-0002
 • PREMIX

  PREMIX

  วิธีรับประทาน : วันละ 1-2 แคปซูล (หลังอาหารหรือก่อนนอน)
  ราคา :990 บาท รหัสสินค้า : UL0020 ปริมาณ : 30 แคปซูล เลขที่ อย : 74-1-08561-5-0009
 • LEMER

  LEMER

  วิธีรับประทาน : วันละ 1 แคปซูล (หลังอาหารหรือก่อนนอน)
  ราคา:1,250 บาท รหัสสินค้า : UL0024 ปริมาณ : 30 แคปซูล เลขที่ อย : 74-1-08561-5-0005
 • G-ZANOL PACK 6

  G-ZANOL PACK 6

  วิธีรับประทาน : ครั้งละ 2 ซอฟท์เจล วันละ 2 ครั้ง พร้อมอาหารเช้า-เย็น
  ราคา :750 บาท รหัสสินค้า : UL0022 ปริมาณ : 50 ซอฟท์เจล/ขวด เลขที่ อย : 74-1-08561-2-0001
 • ALLOW

  ALLOW

  วิธีรับประทาน : วันละ 1-2 แคปซูล (หลังอาหารหรือก่อนนอน)
  ราคา :950 บาท รหัสสินค้า : UL0019 ปริมาณ : 30 แคปซูล เลขที่ อย : 74-1-08561-5-0001
 • UME GOLD

  UME GOLD

  เทผลิตภัณฑ์ 1 ซองในน้ำอุ่น(50-80 cc) คนให้เข้ากันแล้วดื่ม วันละ 1-2 ครั้ง
  ราคา:1,170 บาท รหัสสินค้า : UL0009 ปริมาณ : 10 ซอง/กล่อง เลขที่ อย : 74-1-08561-5-0004
 • SERIES ONE

  SERIES ONE

  เทผลิตภัณฑ์ 1 ซองในน้ำอุ่น(50-100 cc) คนให้เข้ากันแล้วดื่ม วันละ 1 ซอง
  ราคา:1,195 บาท รหัสสินค้า : UL0017 ปริมาณ : 10 ซอง/กล่อง เลขที่ อย : 74-1-08561-5-0003
 • 1
X

Right Click

No right click